Käsisammuttimet

Tarkastukset, huollot, täytöt, koeponnistukset

Pikapalopostit

Tarkastukset, huollot, koeponnistukset

Koulutus

Alkusammutus, tulityökortit

Pelastussuunnitelmat ja asiantuntijapalvelut

Kiinteistöjen pelastussuunnitelmat

Sammutinhuoltoa Turussa ja lähikunnissa

Suomen Sammutinpalvelu tarjoaa ammattitaitoista sammutinhuoltoa. Tarkastamme ja huollamme käsisammuttimia Turun toimipisteellämme tai asiakkaan luona. Voimme esimerkiksi tulla yrityksesi tiloihin tarkastamaan alkusammutusvälineet, jolloin niitä ei tarvitse poistaa kiinteistöstä tarkastuksen takia.

Käsisammuttimen tarkastusvälit

Käsisammuttimen tarkastus on tehtävä vuoden välein, mikäli sammutinta säilytetään paikassa, jossa se altistuu kosteudelle, tärinälle, lämpötilojen vaihtelulle tai pakkaselle. Mikäli käsisammutinta säilytetään paikallaan, kuivissa ja tasalämpöisissä sisätiloissa, on sammutin tarkastettava 2 vuoden välein. Ensimmäisen tarkastuksen ajankohta määräytyy käsisammuttimen valmistusajankohdasta.

Käsisammuttimen huoltovälit

Nestesammuttimien enimmäishuoltoväli on 5 vuotta. Muiden käsisammuttimien enimmäishuoltoväli on 10 vuotta. Ensimmäisen sammutinhuollon ajankohta määräytyy käsisammuttimen valmistusajankohdasta. Käsisammutin on huollettava myös aina jokaisen käyttökerran jälkeen. Sammutinhuolto on tehtävä silloin, kun tarkastus antaa siihen aihetta, kuitenkin vähintään valmistajan tai maahantuojan ohjeissa mainituin huoltovälein.

Pikapalopostien tarkastus- ja huoltovälit

Kiinteistön pikapalopostit suositellaan tarkastettavaksi yhden (1) vuoden, sekä koeponnistettavaksi viiden (5) vuoden välein. Meiltä saat tarkastus- ja huoltopalvelut kaikkiin olemassa oleviin pikapaloposteihin, ja tarvittaessa uusien toimitukset kattavalla mallistolla. 

 

Asiantuntijapalvelut

Tarjoamme konsultointia paloturvallisuusasioissa. Asiantuntijamme ovat korkeasti koulutettuja yritysturvallisuuden tai pelastusalan tutkinnon suorittaneita henkilöitä (palopäällystötutkinto, insinööri AMK tai turvallisuusalan tradenomi). Konsultointipalveluihimme kuuluvat esimerkiksi:

 • Yrityksen sisäiset palotarkastukset
 • Paloturvallisuusauditoinnit
 • Paloilmoitinlaitteiden kuukausikokeilut ja huolto-ohjelmat
 • Savunpoistolaitteistojen määräaikaistestaukset ja huolto-ohjelmat.
 • Kohdesuojaussuunnittelu ja muut paloturvallisuuden suunnittelutyöt
 • Muut suunnitelmat
 • Turvallisuusselvitykset
 • Tulitöiden valvontasuunnitelmat
 • Poistumissuunnitelmat
 • Turvallisuuden koulutussuunnitelmat yrityksille
 • Työsuojelun toimintaohjelmat

Räjähdyssuojausasiakirja ATEX

Asiantuntijamme laativat ATEX-direktiivin vaatimusten mukaiset räjähdyssuojausasiakirjat. Samalla arvioidaan mahdollisia vaihtoehtoisia toimenpiteitä tilojen turvallisuuden parantamiseksi.

Ota yhteyttä ja kysy lisää »

Vastaamme paloturvallisuuteen liittyviin kysymyksiisi mielellämme. Voit lähettää kysymyksesi sähköpostilla tai sivujemme lomakkeella. Tavoitat meidät toki aina myös puhelimitse. 

Ota meihin yhteyttä täyttämällä oheinen lomake, niin olemme  sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Safety Partners Oy (2286814-2)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Toni Eriksson
0407022702
toni.eriksson@sammutinpalvelu.fi

Henkilörekisterin nimi

Safety Partners Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Safety Partners Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
toni.eriksson@sammutinpalvelu.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna