Paloturvallisuuden asiantuntija.

Sammutinhuoltoa Turussa ja lähikunnissa

Suomen Sammutinpalvelu tarjoaa ammattitaitoista sammutinhuoltoa. Tarkastamme ja huollamme käsisammuttimia Turun toimipisteellämme tai asiakkaan luona. Voimme esimerkiksi tulla yrityksesi tiloihin tarkastamaan alkusammutusvälineet, jolloin niitä ei tarvitse poistaa kiinteistöstä tarkastuksen takia.

Käsisammuttimen tarkastusvälit

Käsisammuttimen tarkastus on tehtävä vuoden välein, jos sammutinta säilytetään paikassa, jossa se altistuu kosteudelle, tärinälle, lämpötilojen vaihtelulle tai pakkaselle. Jos käsisammutinta säilytetään kuivissa ja tasalämpöisissä sisätiloissa, on sammutin tarkastettava 2 vuoden välein. Ensimmäisen tarkastuksen ajankohta määräytyy käsisammuttimen valmistusajankohdasta.

Käsisammuttimen huoltovälit

Nestesammuttimien enimmäishuoltoväli on 5 vuotta. Muiden käsisammuttimien enimmäishuoltoväli on 10 vuotta. Ensimmäisen sammutinhuollon ajankohta määräytyy käsisammuttimen valmistusajankohdasta. Käsisammutin on huollettava myös aina jokaisen käyttökerran jälkeen. Sammutinhuolto on tehtävä silloin, kun tarkastus antaa siihen aihetta, kuitenkin vähintään valmistajan tai maahantuojan ohjeissa mainituin huoltovälein.

Pikapalopostien tarkastus- ja huoltovälit

Kiinteistön pikapalopostit suositellaan tarkastaa yhden (1) vuoden, sekä koeponnistaa viiden (5) vuoden välein. Tarkastus- ja huoltopalvelut kaikkiin olemassa oleviin pikapaloposteihin ja tarvittaessa uusien toimitus kattavalla mallistolla. 

Koulutus

Työpaikalla riski tulipalosta tai onnettomuustilanteesta saattaa johtua työntekijöiden toimista. Inhimillisiä vahinkoja voidaan ennaltaehkäistä varautumalla ja kouluttamalla työntekijöitä. Koulutuspalveluihimme kuuluvat mm. seuraavat koulutuskokonaisuudet:

 • Alkusammutuskoulutus
 • Paloturvallisuuskoulutus
 • Tulityökurssi
 • Työturvallisuuskorttikoulutukset (peruskurssi sekä jatkokurssi)
 • Ensiapukoulutus
 • Räätälöidyt pelastusalan koulutukset yrityksille ja oppilaitoksille
 • Kouluttajapalvelut muille koulutuspalveluiden tuottajille

Koulutukset voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa, yrityksemme koulutustiloissa tai voimme hankkia tarvittavat tilat räätälöityihin koulutuksiin. Koulutustilaisuuksiemme kouluttajat ovat aina pelastus- tai ensihoitoalan ammattilaisia. Kysy tarjous!

Asiantuntijapalvelut

Tarjoamme konsultointia paloturvallisuusasioissa. Asiantuntijamme ovat korkeasti koulutettuja yritysturvallisuuden tai pelastusalan tutkinnon suorittaneita henkilöitä (palopäällystötutkinto, insinööri AMK tai turvallisuusalan tradenomi). Konsultointipalveluihimme kuuluvat esimerkiksi:

 • Yrityksen sisäiset palotarkastukset
 • Paloturvallisuusauditoinnit
 • Paloilmoitinlaitteiden kuukausikokeilut ja huolto-ohjelmat
 • Savunpoistolaitteistojen määräaikaistestaukset ja huolto-ohjelmat.
 • Kohdesuojaussuunnittelu ja muut paloturvallisuuden suunnittelutyöt
 • Muut suunnitelmat
 • Turvallisuusselvitykset
 • Tulitöiden valvontasuunnitelmat
 • Poistumissuunnitelmat
 • Turvallisuuden koulutussuunnitelmat yrityksille
 • Työsuojelun toimintaohjelmat

Räjähdyssuojausasiakirja ATEX

Asiantuntijamme laativat ATEX-direktiivin vaatimusten mukaiset räjähdyssuojausasiakirjat. Samalla arvioidaan mahdollisia vaihtoehtoisia toimenpiteitä tilojen turvallisuuden parantamiseksi.

Suosittele meitä